Regulamin

Regulamin

 1. POJĘCIA

Pojęcia użyte w w Regulaminie oznaczają:

Użytkownik: każda osoba fizyczna, która korzysta z serwisu . Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z serwisu jedynie za zgodą swojego opiekuna prawnego.

Zarejestrowany użytkownik – Użytkownik, który dokonał jednorazowej rejestracji poprzez podanie swoich prawdziwych i aktualnych na dzień rejestracji danych na naszym serwisu. Zarejestrowany użytkownik może umieszczać materiał, posty, komentarze na własną odpowiedzialność.

Konto użytkownika – konto, w którym mieszczą się informacje o użytkowniku. Jest dostępne po zalogowaniu się. Użytkownik może wprowadzić i edytować swoje treści związane z zarejestrowaniem w Serwisu.

Nazwa użytkownika – ciąg znaków alfanumerycznych, który identyfikuje użytkownika serwisu. Użytkownik wybiera go przy rejestracji

Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu dostępnego pod adresem: psiowelove.pl/regulamin

Serwis- serwis internetowy, który umożliwia użytkownikom przechowywanie treści pod adresem psiowelove .

Treść –treści i multimedia np: filmy, teskty, muzyka, zdjęcia przechowwane w serwisie przez zarejestrowanego użytkownika.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994r., Nr 24, poz. 83, ze zm.).

Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002r., Nr 144, poz. 1244 ze zm.).

Komentarz – post zamieszczony przez Zarejestrowanego użytkownika wyrażający opinię odnoszący się do zamieszczonej treści.

Link- odnośnik do strony internetowej, na której zamieszczona jest treść.

 1. REJESTRACJA

Rejestrując się należy podać poprawny adres e-mail oraz inne dane wymagane w formularzu rejestracji.

Zabronione jest rejestrowanie wielu kont (tzw. multikonta). Jedna osoba może posiadać tylko jedno konto w serwisie. Posiadanie kilku kont może skończyć się zbanowaniem wszystkich kont delikwenta.

Korzystać, a tym samym również zarejestrować się w serwisie mogą jedynie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z serwisu jedynie za zgodą swojego opiekuna prawnego

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Użytkownik korzystając z serwisu akceptuje regulamin i politykę prywatności

Rejestracja i korzystanie z serwisu jest bezpłatna.

Zasady korzystania z serwisu

Zabrania się umieszczania materiałów, komentarzy i innych danych zawierających:

 1. treści wulgarne, obraźliwe, naruszające etykietę
 2. treści propagujące rasizm, przemoc, nienawiść
 3. treści NFSW w miejscu do tego nie przeznaczonym
 4. treści o charakterze komercyjnym, reklamowym
 5. treści, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić działanie serwisu

Właściciel serwisu może ograniczyć dostęp do konta użytkownika po przez zablokowanie lub usuwanie jego konta w przypadku naruszenia przez użytkownika regulaminu

Użytkownik, którego konto zostało zablokowane lub usunięte nie może dokonać powtórnej rejestracji w serwisie bez uprzedniej zgody właściciela serwisu.

Użytkownik umieszczając materiał, komentarz, treść oświadcza, iż są one wolne od wirusów i szkodliwych oprogramowani/aplikacji

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany, dodania lub usunięcia materiałów, treści, komentarzy zamieszczonych przez Użytkownika.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wywołane publikacją komentarzy, postów, materiałów.

Administrator nie gwarantuje, że serwis jest wolny od wirusów lub innych szkodliwych oprogramowań/aplikacji. Stara się jedna, aby taka sytuacja nie zaistniałą.

 1. PRAWA AUTORSKIE

Użytkownik zamieszczając materiały, komentarzy, treści oświadcza, iż dysponuje: prawami autorskimi majątkowymi oraz prawami pokrewnymi do tychże treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej. Jest świadom jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 212 §1 i 2 KK oraz 216 §1 i 2 KK, a także odpowiedzialności cywilnej wynikającej z art. 23 KC.

Jeśli użytkownik uważa, że treść, komentarz lub materiał łamie prawo autorskie, może wysłać właścicielowi serwisu informacje o tym poprzez formularz kontaktu.

 1. ZMIANA REGULAMINU

Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie bez podania przyczyn